Postsanning (2021) av Matthis Kempe-Bergman

Ord har inte samma betydelse för människor, ord tolkas annorlunda än avsändarens avsikt. Jaget i Kempe-Bergmans dikter undersöker mänskliga relationer med utgångspunkten att ord är relativa.

Dikten ”Till liberalismen” (s.22) handlar om fria val. Betydelsen av fria val ändras under läsningens gång, en hastig ändring redan i diktens början (Man kan antingen läsa ”Sanningen om fria val är att de inte finns” eller ”Sanningen om fria val är att de inte finns i tomrum”):

”Sanningen om fria val är
att de inte finns
I tomrum

Vilja skapas i sammanhang
Vilja tolkas i sammanhang
Vilja fixeras i sammanhang”.

Viljans process går från ”skapas” till ”tolkas” till ”fixeras”; en stegring där jag befarar kollaps. Eftersom allt är i rörelse, föränderligt, kan inte en vilja fixeras:

”Vilja är omöjlig i sammanhang

Samtidigt: sammanhang är väl sammanhang i sig?

– allt situationer
genom oss
När vi bestäms och bestämmer
längs frihetslinjen”

Diktjaget konstaterar att allt är kontextbundet; genom oss skapas situationer, men vårt handlingsutrymme är tunt (en linje), en mycket begränsad plats för viljan – Så hur ska det väljas fritt?

”Hur ska görandet – potentialen – göras?

Vilja är stora beslut”

Diktens sista mening svarar på frågan: Det finns inga fria val, enbart stora beslut att ta baserade på kontexten. En välunderbyggd slutsats. (Tänker tanken att i en kvinnofientlig kontext kommer inga beslut tas för att göra den mer jämlik.)

Rörelsen/Föränderligheten är ett återkommande element i Kempe-Bergmans diktning:”Rörelse är det enda exakta är rörelse” (s.35) ”Man stiger aldrig ner i samma flöde två gånger” ((s.50)).

Stämningen är sorgsen (”siffror, faror, barnen, korsen” ((s.29)); rörelse är svårt att hantera men hjälp finns i naturen (”träden är m e d i c i n e r” ((s.47)). Ibland bjuds frihet (”ibland öppnar jag luckan till undertexten” ((s18)).

Kempe-Bergmans språk är vackert, iklätt allitterationer (blickar binder… (s.32), drivet av anaforer (”Rör oss/rakare/rakare/rakare…” ((s32)) Dikterna avslutas i gåshud.

Läs Postsanning!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: